انتشار داستان بلند انگورهای هزار مسجد

"انگورهای هزار مسجد" عنوان کتاب داستانی به قلم محمدرضا ضیغمی و طراحی جلد و صفحه آرایی زهرا پرتو است که از سوی مؤسسه سیب سرخ نیکان و انتشارات کتاب ابرار به بازار کتاب عرضه شده است. این اثر اولین داستان بلند و مستقل این نویسنده است که با روایتی متفاوت از داستان های پیشین او در چهار فصل بیان شده است.

محمدرضا ضیغمی داستان نویس و نمایشنامه نویس جوان از سال 1387 نگارش را آغاز کرد و تا کنون داستان های کوتاه، بلند و نمایش نامه­ هایی به چاپ رسانیده است.

از متن کتاب

خاک سرد است. ننه همیشه می گفت. به خانه که برمی­گردیم و وارد اتاق خالی از آقاجان می شویم، انگار هرگز نبوده که حالا نیست. هرکدام مان گوش ه­ای کز می کنیم. فامیل، دور و برمان به پچ پچ می­گذرانند. توی ایوان می­نشینم. به باغچه ­ی روبه­ رویم خیره می­شوم؛ به آلبالوهایی که خون گوسفندهای سربریده تا پای آن ها هم رفته­است و به شاتوت که بچه ­های فامیل با ترکه و سنگ و کلوخ به جانش افتاده­اند، تا دو سه تایی شاتوت رسیده از آن بریزانند. آقاجان اگر بود دست دراز می­کرد و برایشان می­کند و از شاتوت خوردن بچه ها کیف می­کرد.