جستجو

حالت نمایش:
تسبیح تام (جلد اول مرتبه عوام)
65,000تومان

خلاصه کتاب: در جلد اول مجموعه کتاب های تسبیح تام که شرح مرتبه عوام می باشد، انسان سالک الی الله برای رهایی از ظلمت، جلای بیرونی و استیلای تفکر سازنده بر اعمال خود، از مراتب پایین خلوص و معرفت اغاز نموده و با عبودیت و تسبیح همراه می گردد تا به تدریج از پلیدی دور شده و به سوی پاکی میل کند. مشخصات کتاب مؤلف: مجتبی محمود..

تسبیح تام (جلد دوم مرتبه خواص)
75,000تومان

خلاصه کتاب: در جلد دوم مجموعه کتابهای تسبیح تام که شرح مرتبه خواص است، انسان سالک الی الله به منظور نورانیت نفس، جلای میانی و استیلای قلب علیینی با افزودن بر خلوص و معرفت خویش به عبودیت و تسبیحی برتر دست می یابد تا علاقه و پیوند قلبی بر اعمال نیک او مستولی گردد. مشخصات کتاب مؤلف: مجتبی محمودی وانقی عنوان کامل: تس..

تسبیح تام (جلد سوم مرتبه اولیاء)
90,000تومان

خلاصه کتاب: در جلد سوم مجموعه کتاب های تسبیح تام که شرح مرتبه اولیا می باشد، انسان سالک الی الله برای دست یافتن به نورانیت قدسی، جلای درونی و استیلای عقل سلیم بر رفتار خود با خلوص و معرفتی بسیار به بارگاه قدس که محل عبودیت و تسبیح فرشتگان است قدم می نهد  تا قلب تابان و آیینه الهی، هر آنچه را که از نور حق دریافت می کند، بازتاب دهد. ..

تسبیح تام (جلد چهارم مرتبه اصفیاء)
115,000تومان

خلاصه کتاب: در جلد چهارم مجموعه کتاب های تسبیح تام که شرح مرتبه اصفیا است، انسان سالک الی الله برای رسیدن به نورانیت الهی، درخشش درونی و استیلای تام حق بر وجود خود، خلوص و معرفت را به کمال می رساند تا همه اعمال و رفتار او بر محور حق و صراط مستقیم قرار گیرد و با بجا آوردن حق عبودیت و بندگی، شایسته مرتبه خلیفه الهی و سزاوار تسبیح تام خدای تعالی می..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)